Ce este de fapt limba romînească?

Ce este de fapt limba romînească?

Romînii învăţaţi, de care ei toţi se socot, afirmă că limba moldovenească este limba romînească stricată, împlută cu rusisme. În sensul că în limba moldovenească şi romînească este o prezenţă impunătoare a slavonismelor romînii sînt corecţi şi aceasta uşor se explică istoric. Dezvoltarea limbilor moldoveneşti şi celei romîneşti dea lungul secolelor a fost într-o tangenţă strînsă cu limbile slavone (bulgară, rusă etc.) şi din contul lor.
Что такое румынский язык?

Что такое румынский язык?

Высокообразованные румыны, какими они все себя считают, утверждают, что молдавский язык это испорченный румынский, язык наполненный русизмами. В смысле того, что в молдавском языке есть значительное присутствие славянизмов. В этом румыны безусловно правы и это легко объясняется исторически. Развитие молдавского и румынского языка веками происходило в очень плотном соприкосновении со славянскими языками (болгарским, русским) и за счет них.
Lucian Boia

Lucian Boia "De ce este Romînia altfel?" Complexul de inferioritate

Raporturile anterioare dintre principate, apropiate geografic, apropiate prin limbă şi cultură (nu insă identice), nu pot fi confundate cu o unitate de tip naţional. Ceea ce a primat timp de secole a fost identitatea ţărilor, fiecare în parte. Moldovenii nu erau romîni, erau moldoveni, aşa îşi spuneau cel puţin, şi aşa continuau să-şi spună şi la 1859, şi chiar mai tîrziu.
Lucian Boia

Lucian Boia "De ce este Romînia altfel" - Cum ramîne însă cu onoarea

Indiferent de mitologia eroizantă (faptele măreţe ale străbunilor), romînii au mai mult o cultură a compromisului decît a rezistenţei sau a aplicării neabătute a principiilor. Fără nici cea mai mică rezistenţă, Romînia pierdea o treime din teritoriu. Situaţia era, sigur, disperată. Dar oamenii, ca şi naţiunile, se verifică tocmai în situaţii disperate. Pusă în faţa aceluiaşi gen de ultimatum, Finlanda a ales fără să şovăie calea războiului cu Uniunea Sovietică, în ciuda enormei diferenţe de potenţial dintre cele două ţări. Nici Polonia n-a cedat presiunilor germane, urmarea fiind declanşarea celui de al Doilea Război Mondial. Argumentul romînesc – valid în felul lui – a fost salvarea statului, fie şi intre hotare diminuate. Cum rămane insă cu onoarea?
Lucian Boia

Lucian Boia "De ce este Romînia altfel?"

E greu de spus cît „sînge roman” au romînii, dar că au mai mult sînge slav decît roman este de domeniul evidenţei (de fapt, „sînge roman” nu au practic deloc; în Dacia nu s-au instalat colonişti de la Roma, ci „provinciali”, romanizaţi în bună măsură, dar nu romani la origine. Pînă şi Traian, împăratul cuceritor, era spaniol, primul „provincial” ajuns în fruntea Imperiului).
De 02 iulie Ziua lui Ştefan cel Mare - curăţim oraşul de rapăn

De 02 iulie Ziua lui Ştefan cel Mare - curăţim oraşul de rapăn

În ziua de 02 iulie, Ziua comemorării Marelui Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt, Organizaţia obştească „Eu sînt moldovan, Eu gaiesc moldoveneşte” a iniţiat o nouă campanie – „Curăţim oraşul de rapăn”. În ultimul timp, oraşul Chişinău a căzut pradă, aşa numitor, unionişti: peste noapte în diferite părţi a oraşului apăreau înscripţii cu caracter antimoldovenesc, descredetător a cauzei lui Ştefan cel Mare, Marele apărător ai statalităţii Ţării Moldovei.
28 iunie 1940 - este un pas important în consolidarea statalității Republicii Moldova

28 iunie 1940 - este un pas important în consolidarea statalității Republicii Moldova

Organizaţia obştească « Eu sînt moldovan - eu grăiesc moldovenește» felicită toţi patrioții adevărați ai Republicii Moldova cu ocazia sărbătorii eliberării patriei noastre de sub ocupația romînă! Data de 28 iunie 1940 a intrat în istoria țării noastre, ca un pas important în consolidarea statalității Republicii Moldova. Pentru noi, data de 28 iunie 1940 marchează începutul de la nașterea a A Doua Republică, cînd țara noastră a fost eliberată de sub jugul criminal al Romîniei, care a ocupat meleagul nostru în 1918, ducînd o politică de teroare și de jaf.
Gheorghe Asachi un aprig antiunionist

Gheorghe Asachi un aprig antiunionist

În condiţiile în care anul 1858 a fost învălmăşit de luptele politice premergătoare dispariţiei Principatului Moldovei, ca stat aparte, Asachi - care ajunsese la acel moment să aibă rangul de «mare vornic» s-a aflat în partidul antiunionist.
Marturii despre proverbiala bravură a moldovenilor în secolul XVI

Marturii despre proverbiala bravură a moldovenilor în secolul XVI

Citate despre ostasii si armata moldovana sec. XVI, aduse de cronicari, istorici, martori oculari straini, contemporani ai vremii.
Graziani: „Ei se bat cu aşa îndrăzneală, cu un aşa dispreţ pentru duşman, cu o aşa încredere în sine, încît adesea cu o mînă de oameni înfrînseră mari armate ale vecinolor”... Vigenere: „E un popor totdeauna foarte ciudat, capriţios, supărăcios; dar atît de dur şi războinic, încît nu o dată a dat învăţătură acelora ce nu-l lăsau în pace”... Reichersdorf: „Neamul moldovenesc e nemilos, cam barbar, dar foarte ager, după propria sa manieră, în arta militară”...
О памятнике трем жертвам (часть вторая)

О памятнике трем жертвам (часть вторая)

Инициаторы установки памятника трем жертвам (martiri) утверждают, что инцидент с убийством одного из идейных активистов за объединение Бессарабии с Румынией, это была тщательно спланированная акция, по устранению неугодных, большевиками.
Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com