Круглый стол - Памятник трем жертвам

Круглый стол - Памятник трем жертвам

27 мая в Российском центре науки и культуры, состоялась научная конференция, участники которой обсудили попытки унионистов сфальсифицировать историю. Речь идёт о намерении муниципальных властей установить в центре столицы памятника «Трём мученикам», среди которых ошибочно указан Алексей Матеевич.
Памятник

Памятник "жертвам": историческая правда и ложь современости.

Инициаторы установки памятника трем жертвам (martiri) утверждают, что инцидент с убийством одного из идейных активистов за объединение Бессарабии с Румынией, это была тщательно спланированная акция, по устранению неугодных, большевиками. Привлечение большевиков или большевизированных солдат к этому убийству не выдерживает никакой критики. Так как большевики пришли к власти в Петрограде только в ноябре 1917-го, а РевКом на румынском фронте появился только в декабре
Monumentul celor trei martiri (VIDEO)

Monumentul celor trei martiri (VIDEO)

Vă propunem video cu privire la chestunea "martirilor", pregătit de Asociaţia obştească "Eu sînt moldovan, Eu grăiesc moldoveneşte"
Despre monumentul celor trei martiri

Despre monumentul celor trei martiri

În capitala Republicii Moldova, prin susţinerea vice-ministrului agriculturii Dumitru Godoroja şi Asociația studenților crestini ortodocși rumîni, sub acoperirea Bisericii ortodoxe rumîne, se încearcă de a instala sau de a restabili “Monumentul celor trei martiri”, cu alte cuvinte, monumentul celor trei victime. Societatea moldovenească nu cunoaşte nimic despre această inițiativă și prin acest articol Asociaţia obştească "Eu sînt moldovan, eu grăiesc moldoveneşte" vrea să atragă atenţia.

"Кувынт молдовенеск" Ревисты лунары де литературы ши штiинцы практикы №1 Май 1913

Am revizuit Ревисты лунары де литературы ши штiинцы практикы "Кувынт молдовенеск" №1 Май 1913. Și am fost tare mirat de standardul literar ce a fost folosit în ea.
Триколор или стяг Стефана Великого?

Триколор или стяг Стефана Великого?

Что обсуждается 27-го апреля? Почему в 2010 году появился новый праздник: День флага – день триколора? Какова причина того, что мы все собираемся и обсуждаем вопрос флага? Триколор был утвержден 23 года назад и является нашей сегодняшней реальностью. Казалось бы, все уже должны были свыкнуться с этим фактом, все есть - как есть, и нужно идти дальше: развивать нашу страну и не оглядываться. Но, судя по всему, что что-то идет не так, если мы и сегодня ведем дискуссии по поводу флага Молдовы.
О памятнике трем жертвам

О памятнике трем жертвам

В молдавской столице, стараниями вице-министра сельского хозяйства Думитру Годорожа и Asociaţiei studenţilor creştini ortodocşi rumîni, под покровительством Bisericii ortodoxe rumîne, проводится попытка установки или восстановления monumentului celor trei martiri, другими словами памятника трем жертвам. Молдавская общественность находится в неведении об этой инициативе.
Tricolor sau Steagul lui Ştefan?

Tricolor sau Steagul lui Ştefan?

Despre ce se discută pe data de 27 aprilie? De ce în 2010 a fost introdusă una nouă zi de sărbătorire: Ziua steagului – ziua tricolorului? Care este motivul ca noi toţi să ne strîngem şi să discutăm, problema steagului? Tricolorul a fost adoptat 23 ani în urmă şi este realitatea noastră de azi. În mod normal ar fi ca toţi deja să se deprindă cu faptul că este aşa cum este şi să mergem mai departe. Să construim statul nostru şi să ne cautăm de treabă. Dar se primeşte că ceva merge strîmb, dacă noi şi astăzi tot discutăm pe marginea steagului Moldovei.
Constantin STERE: “Ororile din Basarabia”

Constantin STERE: “Ororile din Basarabia”

Trei milioane de suflete trăiesc în afară de legi şi sînt, în mod normal, la discreţiunea oricărui agent administrative de la cel mai de sus pînă la cel mai de jos. Toate garanţiile unei vieţi cetăţeneşti organizate şi ocrotite de legi lipsesc. Orice basarabean poate fi arestat de orice agent al forţei publice, menţinut în închisoare după plac. Un cetăţean basarabean n-ar în această privinţă nici un mijloc de apărare legală, afară doar de plîngerea către şeful agentului abuziv care-l expune numai la noi prigoniri. Dar populaţia din Basarabia, din toate straturile sociale, vede un duşman în orice reprezentant al autorităţii. Şi cine omeneşte ar avea drept să-i aducă vreo învinuire pentru aceasta? Mai mult. Actele de banditism şi bolşevism chiar cînd nu sînt de a dreptul inventate, pentru a justifica menţinerea regimului excepţional, sînt de cele mai multe ori un produs direct al acestui regim. Un om torturat, jefuit, a cărui cinste familiară a fost grozav atinsă, în neputinţă de agăsi nicăieri dreptate, în urma unui act de desperare, adesea nu mai are altă ieşire decît calea tradiţională a haiduciei, calea pădurii. Dar Basarabia nefiind în Africa, pentru a putea trăi, el iese din cadrul vieţii normale,- sîntem în faţa unui „bandit”sau „bolşevic” în toată regula.
Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com