Alexandr Dumas - O mie și una fantome

Facebook Odnoklassniki

vocea omenească rereori răsuna aici, făcînd să se audă cîte un cîntec moldovenesc (faisant entendre un chant moldave) căruia îi răspund strigătele animalelor sălbatice;

Pronunță cîteva cuvinte în moldovenește. (Il prononca quelques mot en langue moldave.)

- Calul meu! strigă Costache în moldovenește. (- Mon cheval! cria Kostaki en langue moldave.)

Două femei se apropiară; Gregoriță le dădu o poruncă în moldovenește și-mi făcu semn cu mîna să le urmez. (Deux femmes s'approcherent; Gregoriska leur donna un ordre en langue moldave et me fit signe de la main de les suivre.)

Îndată ce Gregoriță deschise ușa și rosti în moldovenește un cuvînt care am aflat mai tîrziu că vrea să însemne s t r ă i n ă, o femeie voinică înainta spre noi. (Aussitot que Gregoriska en eut ouvert la porte, et eut, en moldave, prononce un mot, que j'ai su depuis vouloir dire: cetrangere, une grande femme s'avanca vers nous.)
 

El mă salută stîngaci și pronunță în moldovenește cîteva cuvinte de neînțeles pentru mine. (Il me salua gauchement et prononca en moldave quelques paroles qui resterent inintelligibles pour moi.)
 

Atunci, Costache pronunță în franceză cîteva cuvinte aproape tot așa de neînțeles pentru mine ca cele pe care le pronunțase în moldovenește; dar mama, întinzînd cu gravitate brațul îi întrerupse. (Alors, Kostaki prononca en francais quelques paroles presqu'aussi inintelligibles pour moi que celles qu'il avait prononcees en moldave; mais la mere etendant gravement le bras, les interrompit.)
 

Atunci începu a cuvîntare de bun venit în moldovenește, față ei dîndu-i un sens ușor urmărit. (Alors elle commenca en moldave un discours de bienvenue, auquel sa physio)

Îi explică, în moldovenește, nevoia pe care trebuia s-o am de a fi singură și cît de necesară îmi era odihna după emoțiile unei astfel de zile. (Il lui expliqua en langue moldave le besoin que je devais avoir d'etre seule, et combien le repos m'etait necessaire apres les emotions d'une pareille journee.)

Dar, cum nu înțelegea nici poloneza, nici franceza și cum eu nu înțelegeam moldoveneasca, nu putea insista pe lîngă mine în favoarea fiului său; dar învățase trei cuvinte în franceză, pe care mi le repeta de fiecare dată cînd buzele ei îmi atingeau fruntea (Seulement, comme elle n'entendaint ni le polonais ni le francais, et que moi je n'entendais pas le moldave, elle ne pouvait faire pres de moi des instances bien pressantes en faveur de son fils; - mais elle avait appris a dire en francais trois mots qu'elle me repetait chanque fois que ses levres se posaient sur mon front.)

Cina fu un chin posomorît și tăcut, Costache vorbea rar; de astă dată, se mulțumi să-i adreseze de două-trei ori cuvîntul mamei sale în moldovenește și de fiecare dată sunetul vocii lui mă făcea să tresar. (Le diner fut un supplice: sombre et taciturne, Kostaki parlait rarement; cette fois il se contenta d'adresser deux ou trois fois la parole en moldave a sa mere, et chaque fois l'accent de da voix me lit tressaillir.)

Atunci Smaranda veni spre mine și făcu un semn lui Gregoriță. Gregoriță se supuse și se apropie. Smaranda mi se adresă în limba moldovenească. (Alors Smerande m'adressa la parole en langue moldave.)

El vorbea în moldovenește și totuși înțelegeam de parcă vorbele ar fi pronunțate într-o limbă pe care aș fi cunoscuto. (Il parlait en moldave, et cependant j'entendais comme si ces paroles eussent ete prononcees dans une langue que j'eusses comprise.)

versiunea franceză găsiți aici:http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Mille_et_Un_Fantômes/Chapitre_12

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com