Graiesc Moldoveneste: Ce este de fapt limba romînească?

Ce este de fapt limba romînească?

Facebook Odnoklassniki

Romînii învăţaţi, de care ei toţi se socot, afirmă că limba moldovenească este limba romînească stricată, împlută cu rusisme. În sensul că în limba moldovenească şi romînească este o prezenţă impunătoare a slavonismelor romînii sînt corecţi şi aceasta uşor se explică istoric. Dezvoltarea limbilor moldoveneşti şi celei romîneşti dea lungul secolelor a fost într-o tangenţă strînsă cu limbile slavone (bulgară, rusă etc.) şi din contul lor.

Dar într-un moment, persistenta rusismelor în limba romînească, a devenit pentru romîni politic neconvinabilă şi ei au pornit o campanie lingvistică largă de luptă cu ele. Punînd ca scop eliminarea lor şi înlocuirea cu franţusizme şi în general de a „îmbunătăţi” limba romînească pe contul celei franceze. Această companie a dus că în DEX-ul romînesc din 50 000 de cuvinte, 30 000 sînt neologisme, în majoritatea sa de origine franceză.

Pentru ca să fie mai pe înţălese, cît de puternic a fost acest impact şi cît de tare s-a schimbat limba romînească, avînd la originea sa limba moldovenească, vă propun doar un fragment unui text, ce pare a fi „foarte interesant” pentru moldoveni, sursa fiind (http://mischescu.blogspot.com/2013/08/moldoveanul-primitiv.html). Numai că am permis să înlocuiesc franţusizme pe cuvinte ruseşti. Am încercat să ilucidez, cum ar arăta limba romînească, dacă promotorii romînismului ar fi ales direcţia de evoluţie ei nu din contul limbii franceze, ci a celei ruseşti şi să fie vizual clar înţăles, ce prezintă în realitate limba romînească.

 

originalul textului :

 

  Citesc şi mă minunez, deşi nu asist la o minune sau la o revelaţiune, ci la elucubraţiile abjecte ale moldovenilor care nu privesc mai departe de streaşina casei, dar care îşi atribuie un punct de vedere perimat şi au pretenţii de formatori de opinie; care se complac în nimicnicia lor, dar care abundă de infatuare. Respectivii suferă de flatulenţă şi nu pot să-şi elimine gazele decât în public.

   Sunt oripilat şi mă repugnă prostia, îndeosebi cea a concetăţeanului meu, care nu poate discerne bobul de neghină, se lamentează de condiţia sa derizorie, pentru ca peste o fracţiune de secundă să-şi aroge aere de intelectual. Parvenirea şi pervertirea sunt două târfe care i-au pus poalele moldovenismului pe cap.
 
 
text cu cuvinte franceze înlocuite pe cele ruseşti:

 

  Citesc şi mă minunez, deşi nu присутствуеск la o minune sau la o откровение, ci la ун презренный полет фантазии ale moldovenilor care nu privesc mai departe de streaşina casei, dar care îşi присуждаеск un punct de vedere устаревшый şi au pretenţii de formatori de мнение; care примеск удовольствие де ла ничтожества lor, dar care изобилуеск de тщеславие. Respectivii suferă de газообразование şi nu pot спусти gazele decât în обште.

  Sunt ын ужас şi ни-й противна де prostia, îndeosebi cea a concetăţeanului meu, care nu poate discerne bobul de плявэ, se сокрушэште de условииле сале смешные, pentru ca peste o доли de secundă să-şi присваяскэ aere de intelectual. Успехул не заслужит şi изваращение sunt două târfe care i-au pus poalele moldovenismului pe cap.

 

text mixt:

 

  Citesc şi mă minunez, deşi nu присутствуеск (asist) la o minune sau la o откровение (revelaţiune), ci la ун презренный полет де фантазии (elucubraţiile abjecte) ale moldovenilor care nu privesc mai departe de streaşina casei, dar care îşi присуждаеск (atribuie) un punct de vedere устаревшый (perimat) şi au pretenţii de formatori de мнение (opinie); care примеск удовольствие де ла ничтожества (se complac în nimicnicia) lor, dar care изобилуеск (abundă) de тщеславие (infatuare). Respectivii suferă de газообразование (flatulenţă) şi nu pot спусти (să-şi elimine) gazele decât în обште (public).

  Sunt ын ужас (oripilat) şi ни-й противна де (mă repugnă) prostia, îndeosebi cea a concetăţeanului meu, care nu poate discerne bobul de плявэ (neghină), se сокрушэште de условииле сале смешные (lamentează de condiţia sa derizorie), pentru ca peste o доли (fracţiune) de secundă să-şi присваяскэ (aroge) aere de intelectual. Успехул незаслужит şi изваращение (Parvenirea şi pervertirea) sunt două târfe care i-au pus poalele moldovenismului pe cap.

 

cuvinte înlocuite şi sursa lor:

asist Din fr. assister - присутствовать

revelaţiune Din fr. Revelation – откровение

elucubraţiile Din fr. élucubration. - полет фантазии

abjecte Din fr. Abjectпрезренный

atribuie Din fr. Attribuerприсуждать

perimat Din fr. Périmer – устарелый

opinie Din fr. Opinion- мнение

complac după fr. Complaireпредаваясь

abundă Din fr. Abonderизобиловать

infatuare Din fr. Infatuerтщеславие

respectivii Din fr. respectif.соответствующие

flatulenţă Din fr. Flatulenceгазообразование

elimina Din fr. Éliminerспустить

oripilat Din fr. Horripiler - в ужасе

repugnă Din fr. Répugner – противный

lamentează fr. Lamenterсокрушаться

condiţia Din fr. Condition - условие

derizorie Din fr. Dérisoireсмешной

fracţiune  Din fr. fraction - доля

aroge Din fr. s'arrogerприсваивать

parvenirea Din fr. Parvenir - не заслуженный успех

pervertirea Din fr. Pervertirизвращение

 

Am enumerat că 25% din text sînt cuvinte franceze. De aceea se pune întrebarea de ce dezvoltarea limbii romîneşti din contul celei franceze este un act intelectual, iar evoluţia limbii moldoveneşti folosind cuvinte ruseşti este primitivism şi barbarie?

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com