Lecția de istorie de la Ambasada Federaţiei Ruse în Romînia (schița a doua)

Facebook Odnoklassniki

Schiţa a doua: anii 1918-1945. «Între cele două războaie mondiale»

În condiţiile în care Rusia era cuprinsă de un val revoluţionar şi de Războiul Civil, Romînia a decis să profite de situaţie în interesul său şi, practic, a participat la intervenţia străină împotriva Rusiei Sovietice.

Documentele arată că în decembrie 1917, deja după preluarea puterii în Rusia de către bolşevici, organul de reprezentare populară Sfatul Ţării (Consiliul ţării), instituit în Basarabia, a adoptat Declaraţia prin care se proclama formarea Republicii Democrate Moldoveneşti în componenţa Rusiei: majoritatea populaţiei locale a dorit să rămînă în componenţa statului sovietic.

Ulterior, Sfatul Ţării sub presiunea Bucureştiului a sprijinit intrarea trupelor romîne pe teritoriul Republicii Democrate Moldoveneşti. În declaraţiile sale Sfatul Ţării convingea populaţia Basarabiei de faptul că "trupele romîne au venit temporar, numai pentru a lupta împotriva anarhiei şi pentru a proteja căile ferate şi depozitele". Pe teritoriul Basarabiei a fost instaurat un regim dur de ocupaţie care înăbuşea orice manifestări antiromîneşti. Amintirea acelei experienţe amare de viaţă într-un singur stat sunt vii şi astăzi în Moldova.

După cum a afirmat mai târziu ministrul romîn de externe Take Ionescu, "se spunea că trupele au intrat în Basarabia pentru protecţia depozitelor militare. Dar toată lumea ştie că trupele au fost trimise în Basarabia pentru a finaliza, atunci cînd va fi posibil şi imediat ce se va putea, actul final de unire a Basarabiei. Acesta este adevărul".

La 13 ianuarie 1918, trupele romîneşti au ocupat Chişinăul, unde a început represiunea asupra participanţilor la apărare. În aceeaşi zi, Consiliul Comisarilor Poporului (guvernul bolşevic al Rusiei) a decis să rupă relaţiile diplomatice cu Romînia, iar Tezaurul romînesc păstrat la Moscova, a fost declarat "intangibil pentru oligarhia romînească". Puterea sovietică şi-a asumat răspunderea de a-l "preda în mîinile poporului romîn".

În zonele rurale puterea romînească nu avea autoritate. Reflectarea acestei situaţii a reprezentat-o Cel de al III-lea Congres gubernial al ţăranilor din Basarabia, deschis la Chişinău la 18 ianuarie 1918, care s-a pronunţat împotriva intervenţiei, a condamnat acţiunile Sfatului Țării şi a apelat la reprezentanţii Antantei din Iaşi cu proteste împotriva ocupaţiei romîneşti. Aflînd acest lucru, comandamentul romînesc a dizolvat Congresul la 22 ianuarie 1918, arestînd şi împuşcînd 45 din cei 116 delegaţi care s-au opus în mod activ ocupaţiei.

De la 13 ianuarie şi pînă la 27 martie 1918, cinci deputaţi ai Sfatului Ţării, care s-au opus aderării Basarabiei la Romînia (Rudiev, Kataros, Prahnitsky, Panţîr şi Ciumacenko) au fost arestaţi şi executaţi după ordinul comandamentului militar romînesc. Mulţi deputaţi, temîndu-se de o soartă similară, au fugit din ţară. Astfel, Nadejda Grinfeld, atunci cînd a încercat să treacă Nistrul, a fost prinsă şi împuşcată de soldaţi romîni.

La 27 martie 1918, la şedinţa Sfatului Ţării, s-a ridicat problema unirii Basarabiei cu Romînia cu drept de autonomie (fără să fi avut loc vreun referendum naţional). Clădirea în care avea loc adunarea a fost înconjurată de trupele romîne cu mitraliere, în sală erau prezente autorităţile militare romîneşti. Votul, în ciuda protestelor multor deputaţi, a fost deschis şi nu secret. Mai mulţi deputaţi au protestat împotriva faptului că o astfel de problemă importantă, precum unirea, nu se decide printr-un referendum naţional, însă opinia lor nu a fost luată în considerare. Ca urmare, majoritatea membrilor Sfatului Ţării (86) au votat pentru unirea cu Romînia, 3 au votat împotrivă, 36 s-au abţinut. Aşadar, 86 de persoane au decis ca Basarabia să se unească cu Romînia, însă cu o serie de condiţii prevăzute în Actul respectiv (statutul de autonomie, revendicarea reformei administrative şi agrare, reprezentarea în parlament etc.). Cea mai mare parte a populaţiei Basarabiei – ţărănimea – s-a opus unirii pentru că asemenea pas nu promitea nimic bun.

De curînd Parlamentul Romîniei a adoptat hotărîrea de a marca data de 27 martie ca sărbătoare naţională – Ziua Unirii cu Basarabia, fapt care a provocat reacţii neunivoce în Republica Moldova. În realitate, evenimentele s-au desfăşurat în felul următor.

În scopul realizării unei uniuni definitive şi necondiţionate a Basarabiei cu Romînia, fără orice condiţii de autonomie, Bucureştiul a organizat o nouă convocare a Sfatului Ţării la 25-26 noiembrie 1918. În cadrul reuniunii, în lipsa unui cvorum, cu un total de 36 de voturi din numărul iniţial de 150, a fost adoptată decizia privind unirea. La scurt timp după această decizie, "Sfatul Ţării" şi-a încetat existenţa.

Exact acestea sunt evenimentele prezentate în manualele şcolare romîneşti ca fiind „un act adoptat în unanimitate şi de bunăvoie cu privire la unirea necondiţionată” a Basarabiei cu Romînia, care anula toate condiţiile Actului din 27 martie 1918.

Anexarea Basarabiei de către Romînia şi politica ulterioară a Bucureştiului au stîrnit un val de proteste în rîndul populaţiei locale care s-au transformat în mari revolte: Hotin, Bender (1919) şi Tatarbunar (1924). Toate acestea au fost suprimate cu brutalitate de către trupele romîneşti.

În final, în cei 22 de viața în componența Regatului Romîniei Basarabia a ocupat primul loc în Europa în ceea ce priveşte mortalitatea populaţiei, peste 500 de mii de oameni au părăsit-o. Numărul de locuitori ai Chişinăului a scăzut de cîteva ori.

La începutul anilor 1920, un număr de imigranţi din Basarabia (Mihail Frunze, şeful Statului Major General al Armatei Roşii, Grigori Kotovski, legendarul comandant de brigadă din timpul Războiului Civil, şi alţii) au ocupat o poziţie importantă în Uniunea Sovietică. Cu sprijinul lor, prin decizia din 1924 a Comitetului Executiv Central al Republicii Socialiste Ucrainene, pe teritoriul şi în componenţa URSS a fost creată la început Regiunea Autonomă Moldovenească, iar după aceea Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (RASSM). În rîndul conducerii sovietice au existat şi adversari ai acestei soluţii (de exemplu, Comisarul Poporului pentru Afaceri Externe Georgi Cicerin).

Cu toate acestea, în prima jumătate a anilor 1930, complicarea situaţiei din Europa, după venirea naţional-socialiştilor, în frunte cu Adolf Hitler la putere în Germania, a impus ca diplomaţia romînească să-şi reconsidere situaţia, conştientizînd necesitatea de a normaliza relaţiile cu URSS. Un susţinător puternic al înfăptuirii principiilor de securitate colectivă şi al includerii în acest sistem a Uniunii Sovietice a fost Nicolae Titulescu, ministrul afacerilor externe al Romîniei. În anul 1933, în numele Guvernului romîn el a semnat Convenţia de la Londra cu privire la definirea agresiunii, iar în 1934, cu participarea sa activă, au fost stabilite relaţii diplomatice între Moscova şi Bucureşti.

După aceea, ca un gest de bunăvoinţă în 1935 au fost returnate în Romînia arhivele aduse în Rusia în 1916-1917 (împreună cu rezerva de aur).

Nicolae Titulescu a salutat încheierea în 1935 a Tratatului de asistenţă mutuală dintre URSS şi Franţa; în 1936, a sprijinit poziţia sovietică la conferinţa de la Montreux privind regimul Strîmtorilor Mării Negre. Tot acolo, pe 21 iulie a avut loc întîlnirea lui Nicolae Titulescu cu Maxim Litvinov, Comisar al poporului pentru Afacerile Externe al URSS, care s-a finalizat cu convenirea proiectului pactului de asistenţă mutuală care urma să fie semnat în luna septembrie a aceluiaşi an. Însă demisia neaşteptată a şefului diplomației romîne, în august 1936, a împiedicat încheierea acestui acord care teoretic ar fi putut fi unul dintre paşii pe calea prevenirii Celui de-al Doilea Război Mondial.

Între timp, Marea Britanie și Franţa, încercînd să direcţioneze Germania lui Hitler către Răsărit, împotriva U.R.S.S., au semnat cu Hitler la 30 septembrie 1938 Acordul de la Munchen, în conformitate cu care Cehoslovacia era obligată să predea Germaniei Regiunea Sudetă. Astfel, aceste ţări practic i-au dezlegat mîinile lui Hitler pentru ca să ocupe în continuare alte teritorii, dirijînd agresiunea acestuia împotriva Rusiei Sovietice.

În anii 1938-1940 trupele hitleriste au anexat Austria, au divizat Cehoslovacia, au ocupat Polonia[1], au trecut în marş triumfal pe sub Arcul de Triumf din Paris, ocupînd jumătate din Franţa.

Rusia nu a acceptat niciodată anexarea Basarabiei de către Bucureşti. În martie 1918, în conformitate cu acordul încheiat cu R.S.F.S.R., Romînia s-a angajat să-şi retragă trupele de pe teritoriul Republicii Populare Moldoveneşti, dar deja în aprilie 1918, profitînd de situaţia Războiului Civil rus, a încălcat clauzele acestui Acord. U.R.S.S. a reuşit să o recupereze abia peste două decenii atunci cînd pe 28 iunie 1940, la cererea conducerii sovietice, trupele romînești au părăsit în grabă pămîntul Basarabiei, lăsîndu-şi acolo chiar şi o parte din armamentul care însă a fost trimis de către URSS înapoi, în Romînia. 

Basarabia a devenit parte a Uniunii Sovietice în perioada în care „marele război“ din Europa, continuarea agresiunii hitleriste către Est au devenit aproape inevitabile. Pe acest teritoriu, cu includerea a o serie de raioane ale fostei RASSM, a fost proclamată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), iar sudul Basarabiei și Bucovina de Nord au fost incluse în componența Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene. Acestui teritoriu i-a fost destinat să devină participantul şi obiectul tuturor acelor procese dificile şi al evenimentelor adesea tragice care au apărut în societatea sovietică de dinainte de război ("represiunile lui Stalin”, deportările, procesele împotriva “duşmanilor poporului“ etc.).

Sîntem nevoiți să constatăm cu regret că în anii după război unii cercetători și oameni politici preconcepuți s-au apucat de politizarea excesivă a acestei teme, umflînd impetuos amploarea "crimelor regimului stalinist" şi numărul de victime, ceea ce nu găsește confirmarea în documentele de arhivă.

Marea Britanie şi Franţa au sabotat de fapt negocierile tripartite cu Uniunea Sovietică care au avut loc la Moscova, în vara anului 1939, cu privire la încheierea unui pact de asistenţă mutuală în faţa expansiunii naziste. Acest lucru l-a determinat pe Iosif Stalin să facă o cotitură bruscă în politică externă şi să semneze un pact de neagresiune cu Germania, la care a existat şi o anexă secretă (aşa-numitul Pact Molotov-Ribbentrop). În conformitate cu aceste înţelegeri, Adolf Hitler, pretinzînd resursele din Romînia a renunţat la pretenţiile asupra Basarabiei. Ca urmare a agresiunii germane din 22 iunie 1941 împotriva URSS, Pactul din 23 august 1939 şi-a pierdut valabilitatea[2].

În politica sa externă, regimul dictatorial pro-fascist al lui Ion Antonescu, venit la putere în Romînia în septembrie 1940, a căutat să ţină pasul cu Germania nazistă. La Bucureşti, se propovăduia ideologia "Romîniei Mari", care pretindea nu numai Basarabia, ci şi Bucovina, şi teritoriul de dincolo de Nistru. După 22 iunie 1941 cînd mareşalul Ion Antonescu a dat comanda trupelor romînești să se alăture agresiunii Germaniei hitleriste împotriva Uniunii Sovietice, Basarabia a fost din nou ocupată de către trupele romînești. Totuşi, lucrurile nu s-au oprit aici. Armata romînă a invadat adînc teritoriul sovietic, a ocupat Transnistria, Odessa şi alte cîteva zone ale Ucrainei Sovietice, ajungînd până la Stalingrad şi Caucaz. Regimul romîn de ocupaţie, potrivit declaraţiilor multor martori oculari, s-a remarcat nu numai prin cruzimea în spiritul ideologiei naziste de superioritate rasială ("Holocaustul" etc.), dar, de asemenea, prin jefuirea masivă şi trimiterea în Romînia a oricărui bun de valoare.

La intrarea în războiul împotriva Uniunii Sovietice Romînia a dat mult mai multe divizii decît i s-a cerut de către comandamentul german, şi cele mai multe dintre toţi aliaţii Germaniei hitleriste. Astfel, la 1 august 1942, pe teritoriile sovietice ocupate în Moldova, Ucraina, Crimeea, în regiunea Kuban, Caucaz, în luptele de la Stalingrad au fost 32 de mari unităţi militare romînești, cu un efectiv total de peste 670 mii de oameni. În total, în luptele cu trupele sovietice, potrivit diverselor estimări, Romînia a pierdut peste 475 mii de persoane.

Este important de remarcat faptul că în Armata Roşie au luptat împotriva fascismului 391 mii de basarabeni (din care peste 80 mii au mers pe front ca voluntari), iar în Armata Romînă – doar 28 mii mobilizaţi cu forţa şi nici un singur voluntar. Mai mult decît atît, din cei 28 mii, jumătate au trecut cu arma în mînă de partea Armatei Roşii.

În contextul desfăşurării cu succes în august 1944, de către trupele sovietice, a operaţiunii de ofensivă Iaşi-Chişinău, la Moscova, au salutat lovitura de stat din Romînia, de la 23 august 1944, realizată de regele Mihai, şi aderarea ţării la coaliţia antihitleristă. Aceasta acţiune a monarhului romîn a fost apreciată corespunzător de conducerea sovietică: a fost decorat cu cel mai înalt ordin militar sovietic, Ordinul "Victoria", care s-a acordat numai la cinci străini.

În etapa finală a războiului trupele sovietice şi romîne au devenit aliate în coaliţia antihitleristă. În luptele pentru eliberarea Europei Romînia a pierdut aproximativ 170 mii de soldaţi şi ofiţeri. Semnarea armistiţiului cu URSS la 12 septembrie 1944 și trecerea în faza finală a războiului de partea forțelor antihitleriste au făcut posibil ca Romînia să intre în componenţa statelor din coaliţia, iar ulterior să devină membru cu drepturi depline al ONU.

Deja în cadrul întrevederii cu delegaţia romînă la Moscova, la cumpăna dintre anii 1944-1945, mareşalul Iosif Stalin a declarat că „de acum încolo Transilvania va fi pentru totdeauna romînească“.

În conformitate cu hotărîrile conferinţelor de la Ialta şi Potsdam ale aliaţilor, teritoriul Transilvaniei a fost transferat Romîniei. Potrivit martorilor oculari, ultimul cuvînt în această chestiune a aparţinut conducerii URSS.

Pe teritoriul Basarabiei şi al unei părţi din fosta RASSM (Transnistria), existentă înainte de Cel de-al Doilea Război Mondial a fost reînfiinţată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească – una dintre cele 15 republici unionale cu drepturi egale din componenţa URSS.

[1] La 17 septembrie 1939 cînd guvernul polonez a fugit din Varșovia în Romînia trupele sovietice au fost introduse în regiunile vestice ale Belarusului și Ucrainei aproximativ pe bine cunoscuta "Linie Curzon" adoptată încă din 1919 de Antanta ca frontieră de est a Poloniei.

[2] La 24 decembrie 1989, organul puterii supreme al URSS, Congresul Deputaţilor Poporului, a condamnat semnarea înţelegerilor secrete cu Germania de la 23.08.1939 şi a recunoscut că protocoalele «nu sînt valabile din punct de vedere juridic, fiind nule din momentul semnării». 

izvor: http://romania.mid.ru/web/romania_ro/main/-/asset_publisher/TcRkCs8APsvr/content/09-02-2017-concurs-pentru-cel-mai-bun-eseu-literar-diplomatic-compunere-referitor-la-un-episod-din-istoria-relatiilor-ruso-romane?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fromania.mid.ru%2Fweb%2Fromania_ro%2Fmain%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_TcRkCs8APsvr%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D6
 

Очерк второй. 1918-1945 годы: «между мировыми войнами»

В условиях накрывшей Россию революционной волны и Гражданской войны Румыния решила воспользоваться ситуацией в своих интересах и фактически приняла участие в иностранной интервенции против Советской России.

Документы свидетельствуют, что в декабре 1917 года, уже после захвата власти в России большевиками, созданный в Бессарабии представительный орган «Сфатул Цэрий» («Совет края») принял Декларацию, провозгласившую образование Молдавской Демократической Республики в составе России: большинство местного населения было склонно оставаться в составе российского государства.

Позднее «Сфатул Цэрий» под давлением Бухареста поддержал ввод румынских войск на территорию Молдавской демократической республики. В своих заявлениях «Сфатул Цэрий» убеждал население Бессарабии в том, что «румынские войска пришли временно, лишь для борьбы с анархией и охраны железных дорог и складов». На территории Бессарабии был установлен жесткий оккупационный режим, подавлявший любые антирумынские выступления. Память о том горьком опыте жизни в одном государстве до сих пор жива в Молдавии.

Как позднее заявлял министр иностранных дел Румынии Таке Ионеску, «говорилось, что войска вступили в Бессарабию для охраны воинских складов. Но весь мир знает, что войска, направленные в Бессарабию, были посланы для того, чтобы завершить, когда можно будет и как только можно будет, финальный акт присоединения Бессарабии. Такова истина».

13 января 1918 года румынские войска заняли Кишинев, где началась расправа над участниками обороны. В тот же день Совет народных комиссаров (большевистское правительство России) постановил разорвать дипломатические сношения с Румынией, а хранящийся в Москве её золотой запас был объявлен «неприкосновенным для румынской олигархии». Советская власть «взяла на себя ответственность за передачу его в руки румынского народа».

В сельских районах румынская власть авторитетом не пользовалась. Отражением этой ситуации стал открывшийся в Кишиневе 18 января 1918 года III Бессарабский губернский крестьянский съезд, который высказался против интервенции, осудил действия «Сфатул Цэрий» и обратился к представителям стран Антанты в Яссах с протестами против румынской оккупации. Узнав об этом, румынское командование 22 января 1918 года разогнало съезд, арестовав и расстреляв активно выступавших против оккупации 45 делегатов (из 116).

С 13 января по 27 марта 1918 года пятеро депутатов «Сфатул Цэрий», бывших противниками присоединения Бессарабии к Румынии (Рудьев, Катарос, Прахницкий, Панцырь и Чумаченко) были арестованы и расстреляны по приказу румынского военного командования. Многие депутаты, опасавшиеся подобной же участи, бежали из страны. Так, при попытке перехода Днестра была схвачена и расстреляна румынскими солдатами Надежда Гринфелд.

27 марта 1918 года на заседании «Сфатул Цэрий» был поставлен вопрос о присоединении Бессарабии к Румынии на правах автономии (никакого всенародного референдума не проводилось). Здание, где заседало собрание, было окружено румынскими войсками с пулемётами, в зале присутствовали румынские военные власти. Голосование, вопреки протестам многих депутатов, было открытым, а не тайным. Ряд депутатов выразили протест против того, что такой важный вопрос как объединение решается не на всенародном референдуме, однако к их мнению не прислушались. В итоге большинство членов «Сфатул Цэрий» (86) проголосовали за присоединение к Румынии, 3 высказались против, 36 воздержались. Так 86 человек приняли решение о присоединении Бессарабии к Румынии, правда, обставив его рядом зафиксированных в Акте условий (автономный статус, требование административной и аграрной реформы, представительство в парламенте и т.д.). Основная масса населения Бессарабии – крестьянство – выступало против присоединения, поскольку оно не сулило им ничего хорошего.

На днях Парламент Румынии принял решение о праздновании 27 марта как национального праздника – Дня объединения с Бессарабией, что вызвало неоднозначную реакцию в Республике Молдова. В действительности события разворачивались следующим образом.

Чтобы добиться окончательного и безоговорочного объединения Бессарабии с Румынией без каких бы то ни было условий об автономии, Бухарест организовал 25-26 ноября 1918 года новый созыв «Сфатул Цэрий». На заседании при отсутствии кворума всего 36-ю голосами из первоначальных 150 было принято решение об объединении. Вскоре после принятия этого решения «Сфатул Цэрий» прекратил свое существование.

Именно эти события отмечены в румынских школьных учебниках как «принятый единодушно добровольный акт о безусловном присоединении» Бессарабии к Румынии, отменивший все условия Акта от 27 марта 1918 года.

Аннексия Румынией Бессарабии и последовавшая за ней политика Бухареста вызвала волну протестов среди местного населения, вылившихся в крупные восстания: Хотинское, Бендерское (1919) и Татарбунарское (1924). Все они были жестоко подавлены румынскими войсками.

В итоге за 22 года существования в составе Румынского королевства Бессарабия вышла на первое место в Европе по смертности населения, ее покинуло свыше 500 тысяч человек. В несколько раз сократилось число жителей Кишинёва.

В начале 1920-х годов ряд выходцев из Бессарабии (начальник Генштаба Красной Армии М.В.Фрунзе, легендарный комбриг времен Гражданской войны Г.И.Котовский и др.) занимали видное положение в Советском Союзе. При их поддержке в 1924 г. решением ЦИК Украинской Социалистической Республики на территории и в составе СССР была создана сначала Молдавская Автономная область, а затем и Молдавская Автономная Советская Республика (МАССР). В советском руководстве были и противники такого решения (например, нарком иностранных дел Г.В.Чичерин).

Вместе с тем, в первой половине 1930-х годов осложнение обстановки в Европе после прихода к власти в Германии национал-социалистов во главе с А.Гитлером потребовало от румынской дипломатии переосмысления ситуации, осознания необходимости нормализации отношений с СССР. Ярким сторонником воплощения в жизнь принципов коллективной безопасности и включения в эту систему Советского Союза стал министр иностранных дел Румынии Н.Титулеску. В 1933 г. от лица румынского правительства им была подписана Лондонская конвенция об определении агрессии, а в 1934 г. при его активном участии между Москвой и Бухарестом были установлены дипломатические отношения.

После этого в качестве жеста доброй воли в 1935 г. Румынии были возвращены вывезенные в Россию в 1916-1917 годах (вместе с золотым запасом) архивные материалы.

Н.Титулеску приветствовал заключение в 1935 г. советско-французского договора о взаимной помощи, в 1936 г. поддержал советскую позицию на конференции в Монтрё о режиме Черноморских проливов. Там же, 21 июля, состоялась встреча Н.Титулеску с наркомом иностранных дел СССР М.М.Литвиновым, завершившаяся согласованием проекта пакта о взаимной помощи, который планировалось подписать в сентябре того же года. Однако неожиданная отставка главы румынского внешнеполитического ведомства в августе 1936 г. воспрепятствовала заключению этого договора, который, гипотетически, мог стать одним из шагов на пути предотвращения Второй мировой войны.

Между тем, Великобритания и Франция, пытавшиеся направить гитлеровскую Германию на Восток, против СССР, подписали с Гитлером 30 сентября 1938 г. Мюнхенское соглашение, согласно которому Чехословакия была обязана передать Германии Судетскую область. Таким образом, эти страны фактически развязали руки Гитлеру для дальнейшего захвата территорий, направляли его агрессию против Советской России.

В 1938-1940 годах гитлеровские войска аннексировали Австрию, разделили Чехословакию, захватили Польшу[1], прошлись победным маршем под Триумфальной аркой в Париже, оккупировав половину Франции.

Россия никогда не признавала аннексию Бессарабии Бухарестом. В марте 1918 г. по соглашению, заключенному с РСФСР, Румыния обязалась вывести свои войска с территории Молдавской демократической республики, однако уже в апреле 1918 г., воспользовавшись ситуацией Гражданской войны в России, нарушила условия этого Соглашения. СССР сумел вернуть ее только два десятилетия спустя, когда 28 июня 1940 г. по требованию советского правительства румынские войска поспешно покинули земли Бессарабии, оставив там даже часть своего оружия, которое, однако, было затем отправлено СССР обратно в Румынию.

Бессарабия оказалась в составе СССР в тот период, когда «большая война» в Европе, продолжение гитлеровской агрессии на Восток стали почти неизбежными. На этой территории, с включением ряда районов, ранее входивших в МАССР, была провозглашена союзная Молдавская Советская Социалистическая Республика (МССР), а юг Бессарабии и Северная Буковина были включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики, которым суждено было стать участниками и объектами всех тех непростых и подчас трагических процессов и явлений, имевших место в предвоенном советском обществе (сталинские репрессии, депортации, процессы против «врагов народа» и т.д.).

Мы вынуждены с сожалением констатировать, что в послевоенные годы ряд предвзятых исследователей и политических деятелей попытались заметно политизировать эту тему, безудержно раздувая масштабы «злодеяний сталинского режима» и число пострадавших, что не подтверждается архивными документами.

Англия и Франция фактически саботировали проходившие в Москве летом 1939 г. трехсторонние переговоры с СССР о заключении пакта о взаимопомощи перед лицом нацистской экспансии. Это побудило И.В.Сталина сделать резкий поворот во внешней политике и подписать Договор о ненападении с Германией, к которому имелись секретные приложения (т.н. пакт Молотова-Риббентропа). В соответствии с этими договоренностями, А.Гитлер, претендуя на ресурсы Румынии, отказался от претензий на Бессарабию. В связи с агрессией Германии против СССР 22 июня 1941 г. Пакт от 23 августа 1939 г. утратил свою силу [2].

В своей внешней политике пришедший к власти в сентябре 1940 г. Румынии профашистский диктаторский режим И.Антонеску стремился не отстать от нацистской Германии. В Бухаресте проповедовали идеологию «Великой Румынии», претендуя не только на Бессарабию, но и на Буковину, территорию за Днестром. После того, как 22 июня 1941 г. маршал И.Антонеску дал команду румынским войскам присоединиться к агрессии гитлеровской Германии против Советского Союза, Бессарабия была вновь занята румынскими войсками. Однако этим дело не ограничилось. Румынская армия вторглась вглубь территории СССР, оккупировав Приднестровье, Одесскую и ряд других областей Советской Украины, дойдя до Сталинграда и Кавказа. Румынский оккупационный режим, по свидетельству многих очевидцев, отличался не только жестокостью в духе нацистской идеологии расового превосходства («Холокост» и т.д.), но и массовыми грабежами и вывозом любого ценного имущества в Румынию.

Румыния выставила при вступлении в войну против СССР значительно больше дивизий, чем от нее требовало немецкое командование, и больше всех из союзников гитлеровской Германии. Так, на 1 августа 1942 г. на оккупированной советской территории в Молдавии, на Украине, в Крыму, на Кубани, на Кавказе, в боях под Сталинградом находилось 32 крупных румынских соединения, общая численность которых достигала более 670 тыс. человек. Всего в боях с советскими войсками, по разным оценкам, Румыния потеряла свыше 475 тыс. человек.

Важно отметить, что в Красной Армии против фашизма воевала 391 тыс. жителей Бессарабии (из которых более 80 тыс. ушли на фронт добровольцами), а в румынской – только 28 тыс. мобилизованных и ни одного добровольца. Причем из этих 28 тыс. половина с оружием в руках перешла на сторону Красной Армии.

В контексте успешного проведения в августе 1944 года советскими войсками наступательной Ясско-Кишиневской операции, в Москве приветствовали государственный переворот в Румынии 23 августа 1944 г., осуществленный королем Михаем, и присоединение страны к антигитлеровской коалиции. Данный поступок румынского монарха получил должную оценку у советского руководства: он был награжден высшей военной наградой СССР - орденом «Победы». Среди иностранцев его удостоились лишь пять человек.

На завершающем этапе войны советские и румынские войска стали союзниками по антигитлеровской коалиции. В боях за освобождение Европы от фашизма отдали свою жизнь около 170 тыс. румынских солдат и офицеров. Переход на заключительном этапе войны на сторону антигитлеровской коалиции и подписание перемирия с СССР 12 сентября 1944 г. дали возможность Румынии войти в состав государств антигитлеровской коалиции, а впоследствии и стать полноправным членом ООН.

Уже во время встречи с румынской делегацией в Москве на рубеже 1944-45 гг. маршал И.В.Сталин заявил, что «отныне Трансильвания навеки будет румынской».

В соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций союзников территория Трансильвании была передана Румынии. По свидетельству очевидцев, решающее слово в этом вопросе принадлежало руководству СССР.

На территории Бессарабии и части существовавшей до II мировой войны МАССР (в Приднестровье) была воссоздана Молдавская Советская Социалистическая Республика – одна из 15 равноправных республик в составе СССР.

 

[1] 17 сентября 1939 г., когда польское правительство бежало из Варшавы в Румынию, советские войска были введены в западные районы Белоруссии и Украины, приблизительно по известной «линии Керзона», одобренной Антантой ещё в 1919 г. как восточная граница Польши.

 

[2] 24 декабря 1989 г. высший орган власти СССР – Съезд народных депутатов осудил факт подписания секретных договоренностей с Германией 23.08.1939 г. и признал секретные протоколы «юридически несостоятельными и недействительными с момента подписания».


источник: http://romania.mid.ru/1/-/asset_publisher/KLnIwqeaWkHH/content/09-02-2017-konkurs-na-lucsee-literaturno-diplomaticeskoe-esse-socinenie-ob-odnom-iz-epizodov-v-istorii-rossijsko-rumynskih-otnosenij?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fromania.mid.ru%2F1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_KLnIwqeaWkHH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D5

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com