Graiesc Moldoveneste: Marturii despre proverbiala bravură a moldovenilor în secolul XVI

Marturii despre proverbiala bravură a moldovenilor în secolul XVI

Facebook Odnoklassniki

Citate despre ostasii si armata moldovana sec. XVI, aduse de cronicari, istorici, martori oculari straini, contemporani ai vremii.

 

Graziani: „Ei se bat cu aşa îndrăzneală, cu un aşa dispreţ pentru duşman, cu o aşa încredere în sine, încît adesea cu o mînă de oameni înfrînseră mari armate ale vecinolor”...

 

Vigenere: „E un popor totdeauna foarte ciudat, capriţios, supărăcios; dar atît de dur şi războinic, încît nu o dată a dat învăţătură acelora ce nu-l lăsau în pace”...

 

Reichersdorf: „Neamul moldovenesc e nemilos, cam barbar, dar foarte ager, după propria sa manieră, în arta militară”...

 

Ruggieri: „Sînt oameni foarte viteji, dar nu prea au arme, întrebuinţînd în ofensivă mai ales arce”...

 

Veranzio: „Moldovenii întrec pe valahi în bravură, dar valahii întrec pe moldoveni în ospetalitate”...

 

Bielski: „Ostaşii moldoveni sînt viteji şi meşteri de a mînui suliţa şi a se apăra cu scutul, deşi sînt nişte ţărani obişnuiţi luaţi de la plug”...

 

Miedzieleski: „Domnitorul Moldovei are 30 000 de soldaţi, din care 15 000 sînt ostaşi aleşi şi luptători de cei mai viteji”...

 

Gorecki: „Fiecare moldovan, pînă şi cel mai sărac, cată să aibă un cal, care-l serveşte pentru jaf şi pentru război”...

 

Orzechowski: „Sînt oameni groaznici şi foarte viteji; şi nici că este pe faţa pămîntului un alt popor care pentru gloria războinică şi eroism să apere ţărişoara lor aşa mică contra mai multor duşmani, atacîndu-i sau respingîndu-i fără încetare”...

 

 

Ряд примеров легендарной храбрости молдаван XVI века:
 
Грациани – «Они дерутся так храбро, с таким презрением к врагу, с такой верой в свои силы, что нередко горсточка воинов побеждает большое войско соседних государств…»

Вижнер – «Этот народ очень своеобразен: прихотлив, вспыльчив, горд, воинственен; он не раз давал уроки тем, кто не оставлял его в покое…»

Рейхерсдорф – «Молдавский народ жесток, невежественен, но очень искусен в военном деле…»

Руджиери – «Эти люди очень храбры, но у них мало оружия, в наступлении они пользуются, главным образом, луком…»

Веранцио – «Молдаване превосходят валахов в храбрости, а валахи превосходят молдаван в гостеприимстве…»

Бельский – «Молдавские воины храбры; мастерски владеют копьем и щитом, хотя они и простые крестьяне, взятые прямо от сохи…»

Медзельский – «У господаря Молдавии 30 тысяч солдат, из которых 15 тысяч – это самые отборные и храбрые воины…»

Горецкий – «Каждый молдаванин, даже самый бедный, старается иметь свою лошадь, которая служит ему для разбоя и войны…»

Оржеховский – «Эти люди очень грозны и очень храбры; вряд ли существует на земле другой такой народ, который героизма и воинской славы ради так бы защищал свое маленькое государство от многочисленных врагов, беспрестанно атакуя их или отражая нападения…»
Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com