Graiesc Moldoveneste: MORMÎNTUL LUI ŞTEFAN VANDALIZAT DE ROMÎNI

MORMÎNTUL LUI ŞTEFAN VANDALIZAT DE ROMÎNI

Facebook Odnoklassniki

Statul romînesc trebuie blamat la UNESCO pentru actele de nimicire, de ştergere a frescelor originale din monumentele arhitecturale moldoveneşti de romîni (Mănăstirea Putna, Biserica Sfîntului Nicolai Domnesc din Iaşi şi toate celelalte, mormîntul lui Ştefan cel Mare). Frescele medievale originale în slavonă au fost nimicite şi scrise altele noi în latiniţa.

Romînii explică, ca să fie pe înţelese poporului de azi, dar poate cineva închipui rescrierea ieroglifelor de pe monumente egiptene, ca să fie pe înţelese oamenilor contemporani. Ar mai rămîne miracole egiptene monumente arhitecturale mondiale. Sau toţi acei vandali ar fi condamnaţi pentru actele de vandalism.


Tot aşa şi Romînia trebuie condamnată pentru vandalizarea monumentelor medievale moldoveneşti în folosul propagandei şi ideologiei romîneşti. Republica Moldova ca moştenitoarea de drept a statului moldovenesc medieval Ţării Moldovei trebuie să condamne distrugerea sălbatică a valorilor culturale, artistice etc. ale poporului moldovan. Ministerul Culturii RM, Departamentul Mitropolitan Arhitectură Restaurare si Pictură bisericească, Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova, organizaţiile obşteşti din Moldova trebuie să atragă atenţia obştei mondiale, specialiştilor internaţionali la aceste acte de barbarism romînesc.

Actele de rescriere frescelor slavone moldoveneşti se egalează cu transformarea bisericilor în cluburi sau depozite. Cum ar privi duhul sfînt a lui Ştefan cel Mare apărătorul credinţei pravoslavnice, că mormîntul lui este murdarit cu înscripţia în grafia latină?

Din toată originalitatea mormîntului lui Ştefan au rămas numai înscripţiile în slavonă crestate pe piatra sarcofagului mormîntului. Factorul salvator fiind numai că acestea este mai greu de şterbit şi înlocuit cu cele în latiniţa.

 

Referitor la Biserica Sfîntului Nicolai Domnesc din Iaşi, fost amplasată în afara curţii domneşti, în imediată ei vecinatate, dandu-i-se denumirea de Biserica Sfîntul Nicolai de lîngă Curte, în prezent aflată în faţa Palatului Culturii, este considerată cea mai veche biserică din Iaşi. A fost construită între 1491-1492, sub ctitoria lui Stefan cel Mare, tot a fost vandalizată cu înscripţii în latiniţa la reconstrucţia în perioada 1884-1904 după planurile arhitectului francez Andre Lecomte du Nouy.
 

Cum putea apărea desenul regelor Ferdinand, Carol etc. din sec.19-20 în biserica datată cu sec. XV?

Controlul statului romînesc supra patrimoniului istoric moldovenesc trebuie cercetat ca un act acapărător cu efecte vandalizatoare şi trecut sub supravegherea organelor internaţionale.

 

Dacă Romînia a ales grafia cancelariei de stat cea papista, asta nu înseamnă că are ce căuta cu ea în mănăstirile străvechi moldoveneşti. Au stilizat-o sub chirilica şi au vandalizat monumentele istorice religioase ale Ţării noastre Moldovei? Cu acelaşi succes au putut scri în mănăstirile şi bisericile ştefaneşti cu arabica musulmană. Dacă au avut motiv să facă lucrări de restaurare, asta însemna că au fost obligaţi să restabilească, dar nu să nimicească monumentele cu grafia papistă, pe care Ştefan şi urmaşii lui o vedeau tot aşa de duşmanoasă, ca şi puterea otomană pentru credinţa moldovenească creştină pravoslavnică.

Monumentele istorice moldoveneşti au fost supuse actualizării la istoria şi ideologia noului stat, aşa zis Romînia, care a acaparat Moldova de Vest cu tot patrimoniul nostru moldovenesc. Vandalismului romînesc împotriva patrimoniului cultural religios moldovenesc a fost pornit încă de masonul Alexandru Cuza, abdicarea căruia capitala Iaşi a sărbătorit cu trei nopţi de iluminare şi privea izgonirea lui de pe tron, ca eliberarea Moldovei de la unirea umilitoare cu valahii. Cuza a pornit vandalismul romînesc papist slujitor, cînd a jafuit cel mai mare şi puternic complex mănăstirial moldovenesc Neamţ. Slujitorii, călugării, diaconii, stareţii i-a izgonit, arestat. Biblioteca cu cea mai mare tipografie moldovenească a naţionalizat, iar averea şi pămînturile a furat. Bejenarii au fost nevoiţi să fugă peste Prut şi să intimieze mănăstirea Novoneameţ.

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com