Graiesc Moldoveneste: Republica Federală Romînia.

Republica Federală Romînia.

Facebook Odnoklassniki

Dece Romînia nu este un stat federativ? Romînia s-a format pe baza la patru state, care sute de ani au trăit separat și chiar dușmanos între ele. În Romînia este inacceptabil de susținut, că toată puterea de atracție al Principatului Moldovei se limita pînă la formarea unei uniuni a două state independente, motivul ce îi argumenta pe moldoveni, fiind nădejdea că aceasta Uniunea Principatelor Moldovei și Valahiei, va pune capătul războaielor între puterile deliberante pe teritoriul său. Dar nerespectarea limitei, a dus la o puternică repostă antiunionistă a Iașului, înăbușită în sînge de București la 03/15 aprilie 1866.

 

Deseori pricina apariției Romîniei, este explicată prin exemplul Germaniei sau Franței și Italiei, ca proces firesc istoric de formarea statelor naționale. Dar Germania este o federație de state cu o formă de guvernămînt republicană. Republica Federală Germania este compusă dintr-un număr de 16 state care se autoguvernează, care sînt unite la nivel de guvern federal. Spre deosebire de Romînia ca stat unitar, guvernele autonome la nivel statal sînt definite constituțional, fiind protejate de orice intervenție unilaterală care ar putea fi luată la nivel federal. Statele federației germane mențin, de asemenea, și suveranitatea politică, pe care nu o cedează statului federal. Un rol important în configuraţia actuală a structurilor statului îl are caracterul omogen din punct de vedere etnic al populaţiei Germaniei. 

 

Pe de altă parte, în Franţa și Italia lipsa omogenităţii a determinat acţiunile de uniformizare, iar uniformizarea a determinat necesitatea centralizării maxime a puterii. În Germania nu a fost nevoie de un asemenea efort, omogenitatea populaţiei reprezentînd un factor decisiv împotriva pericolelor ce ameninţă unitatea. 

 

Astfel Romînia fiind formată din părți felurite, din lipsa puterii gravitaționale suficiente de atracție a părților eterogene este nevoită să mențină aceste părți prin forța și ducînd politica de unificare regiunilor cu origini și proviniențe deosebite. Se poate de spus că federalismul este luxul celor puternici. Slabii și plini de disensiuni nu-și pot permite suportarea diferențierilor, ce necesită resurse suplimentare. Politica de unificare romînească a dus practic la dispariția urmelor bulgărești în Dobrogea, minimizarea prezenței germane în Ardeal și problema ungurilor/secuilor. 

 

Mai puțin se menționează despre strategia romînizării a moldovenilor, dar în această problemă Bucureștiul a dus o politică cinică, hicleană și a mers pe calea opunerii moldovenilor ungurilor. Astfel în primul rînd cei mai înflăcărați moldoveni oponenți romînizării, erau deportați și silnic duși cu traiul în Transilvania pentru a dizolva populația maghiară. Prin această Bucureștiul ucidea doi iepuri odată: ungurii nu percepeau diferență între moldoveni și romîni, iar moldovenii, nimerind într-un spațiu cu atitudine dușmanoasă față de ei, involuntar deveneau purtatorii politicii de romînizare.

 

Dar și 150 de ani de uniformizare nu au înlăturat eterogenitatea părților statului romînesc. De aceea nici azi întrebarea: ”dece Romînia nu este federală?”, nu este întrebarea ritorică.

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com