Graiesc Moldoveneste: Rumîn înseamnă ţăran şerb

Rumîn înseamnă ţăran şerb

Facebook Odnoklassniki

Romîn (rumân) - iobag din Muntenia, obligaţiile lui erau legarea de pămînt, dijma şi slujba la proprietar (Giurescu, Despre rumîni, Bucureşti 1916).

Român (în forma rumân) denumire dată, în evul mediu, în Țara Românească, țăranilor dependenți de stăpânii feudali; iobag, vecin.

În Evul Mediu ţaran şerb în Moldova se numea "vecin", în Transilvania - "iobag", în Muntenia (Valahia) - "rumîn".

Fonetic este mai corect rumîn, dar datoritâ de a face analogie cu cuvîntul roman, rumîn a fost schimbat în romîn(român).
 

 RUMÂN s. (IST.) iobag, șerb, vecin, (rar) serv, (înv.) prost. (Țăranul dependent se numea „iobag”, în Transilvania, ~ în Țara Românească și „vecin”, în Moldova.)

rumân m. 1. forma arhaică și populară pentru român; 2. supus la clacă, șerb: moșnenii sau micii proprietari liberi, apăsați de biruri și sarcini, începură a se vinde (dela sec. XVI) la Domni, mânăstiri sau boieri și deveniau astfel rumâni; ei nu se mai puteau muta depe moșia unde se aflau și deveniau clăcași de baștină ai proprietarului («fiece rumân să rămâie veșnic în această stare», decretează Legătura lui Mihai-Viteazul). [În vechea limbă românească rumân e sinonim cu țăran (acest din urmă fiind necunoscut vechilor documente), de unde noțiunea de clăcaș, șerbia apăsând asupra sătenilor]. V. clacă.
Sursa: Șăineanu, ed. a VI-a (1929) 

șerb m. 1. cel ce nu se bucură de libertatea personală; 2. în evul-mediu (la noi până deunăzi), cel alipit pământului și care nu putea dispune nici de persoana nici de munca sa: șerbii se numiau în Muntenia rumâni, în Moldova vecini și în Ardeal iobagi. [Lat. SERVUS].
Sursa: Șăineanu, ed. a VI-a (1929)

 

Dacă citim N. Iorga - "Hîrtii din Arhva Mănăstirii Hurezului precum şi din a Protopopiei Argeşului şi a altor neamuri găsite în casele proprietăţii din Brîncoveni", găsim acolo următoarele exemple de citate şi copii documentelor, din care se vede semantica istorică cuvîntului rumîn/român:

 

1.

2.

Întărirea unui certificat de eliberare de rumînie din 18 august 1684: "mi au fostu rumănu...îndemnatum'au Dumnezeu de l-amu ertatu de rumănie... că mi au slujitu cu dreptate şi cu credinţă... după petrecaniia mea... să fie slobozi..."

 

 

3. obiecte de proprietate: rumăni, viişoară, mori.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

Deci, ce înseamnă Ţara Rumânească?

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com