• Tricolor sau Steagul lui Ştefan?

  Tricolor sau Steagul lui Ştefan?

  Despre ce se discută pe data de 27 aprilie? De ce în 2010 a fost introdusă una nouă zi de sărbătorire: Ziua steagului – ziua tricolorului? Care este motivul ca noi toţi să ne strîngem şi să discutăm, problema steagului? Tricolorul a fost adoptat 23 ani în urmă şi este realitatea noastră de azi. În mod normal ar fi ca toţi deja să se deprindă cu faptul că este aşa cum este şi să mergem mai departe. Să construim statul nostru şi să ne cautăm de treabă. Dar se primeşte că ceva merge strîmb, dacă noi şi astăzi tot discutăm pe marginea steagului Moldovei.
 • Gheorghe Asachi un aprig antiunionist

  Gheorghe Asachi un aprig antiunionist

  În condiţiile în care anul 1858 a fost învălmăşit de luptele politice premergătoare dispariţiei Principatului Moldovei, ca stat aparte, Asachi - care ajunsese la acel moment să aibă rangul de «mare vornic» s-a aflat în partidul antiunionist.
 • Iași, 03/15 aprilie 1866

  Iași, 03/15 aprilie 1866

  Anul 1858 a fost învălmăşit de luptele politice premergătoare dispariţiei Principatului Moldovei, ca stat aparte. Ca urmare a proiectului de unire principatelor în Iaşi s-a format un grup puternic de antiunionişti, inclusiv şi oameni dostoinici şi bine cunoscuți ale timpului: Gheorghe Asachi, Nicolae Rossetti - Roznovanu, Mitropolitul Moldovei Calinic Miclescu, Niculae Istrati și alţi.
 • Pentru limba noastră moldovenească

  Pentru limba noastră moldovenească

  Aşa sună titlu unei secţiuni din Letopiseţul Ţării Moldovei
  Aşijderea şi limba noastră din multe limbi ieste adunată şi ieste amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prinprejur, măcară că de la Rîm ne tragem, si cu ale lor cuvinte ni-s amestecate. Cum spune si la predisloviia letopiseţului celui moldovenescu de toate pre rîndu...
 • Participarea lui Ion Creangă în Mişcarea antiunionistă de la Iaşi din aprilie 1866

  Participarea lui Ion Creangă în Mişcarea antiunionistă de la Iaşi din aprilie 1866

  Implicarea lui Ion Creangă în politică este un aspect mai puţin cunoscut din biografia acestui mare scriitor. Pe 03 aprilie 1866 în mulţime, alături de înalta faţă bisericească, Mitropolitul Calinic Miclescu, se găseau şi mulţi clerici, printre ei şi diaconul Ion Creangă.
 • Ce este de fapt limba romînească?

  Ce este de fapt limba romînească?

  Citesc şi mă minunez, deşi nu присутствуеск la o minune sau la o откровение, ci la ун презренный полет фантазии ale moldovenilor care nu privesc mai departe de streaşina casei, dar care îşi присуждаеск un punct de vedere устаревшый şi au pretenţii de formatori de мнение; care примеск удовольствие де ла ничтожества lor, dar care изобилуеск de тщеславие. Respectivii suferă de газообразование şi nu pot спусти gazele decât în обште. Sunt ын ужас şi ни-й противна де prostia, îndeosebi cea a concetăţeanului meu, care nu poate discerne bobul de плявэ, se сокрушэште de условииле сале смешные, pentru ca peste o доли de secundă să-şi присваяскэ aere de intelectual. Успехул не заслужит şi изваращение sunt două târfe care i-au pus poalele moldovenismului pe cap.
 • A. Mateevici -

  A. Mateevici - "Momente ale influenţei bisericeşti asupra originii și dezvoltării istorice a limbii moldovenești" - a.1910

  În Romînia megieșă unde pînă nu demult liturghiile se petreceau după aceleași cărți bisericești moldovenești, folosite și la noi în Basarabia, acum locul acestor cărți este luat de altele noi, tipărite cu caractere latinești în noua limba creată de filologi novatori. Limba este schimonosită la limită. Ajustată la modelul literar al limbii romîne, fiind introduse latinisme...
 • Dimitrie Cantemir. Despre limba moldovenilor.

  Dimitrie Cantemir. Despre limba moldovenilor.

  CAPITOLUL AL IV-LEA Despre limba moldovenilor (De lingua Moldavorum)

Socoteala Bessarabieceștii soțietăți pentru anul 1822

Socoteala Comitetului Besarabiceştii Despărţiri a Rosieneştii Bibliceştii Soţietăţi pentru anul 1822 Chişinău, 1823 Editură În Chişinău : În Duhovniceasca Tipografie a Basarabiei Tălmăcit de acelaş tălmăcitoriu carele au tălmăcit şi cealelalte şase Cuvinte pentru preoţie ae sfântului Ioan Gură de Aur

Dimitrie Cantemir, Divanul sau Gîlceava înțeleptului cu lumea, Iași, 1698

Divanul sau gîlceava înțeleptului cu lumea, scrisă în limba neamului moldovenesc și tipărită la Iași în 1698 este una din lucrările fundamentale ale lui Dimitrie Cantemir. Această operă este prima lucrare moldovenească originală de gâîndire religioasă. Pînă la Divanul ...lui Cantemir, cărțile religioase la moldoveni sînt numai traduceri din limbi străine. În această lucrare întîlnim disputele medievale…
Lecţione adecă cuvîntare

Lecţione adecă cuvîntare

scoase, dela întîe parte a Gramaticii P.E.H.A.U pentru învăţătura limbii moldoveneşti şi ruseşti, date în tipariu, pentru folosul celor ce vor vre să înveţi, au una, au alta, dintru acesti doaî limbi. În tipografie ce Politicească, în tărgul Eșului 1799 noemvrie 9
Însemnarea simbolurilor Republicii Democratice Moldoveneşti (1917-1918)

Însemnarea simbolurilor Republicii Democratice Moldoveneşti (1917-1918)

Un steag nu este niciodată mut. Și nici neutru! În vremea negocierilor diplomatice pentru obținerea drapelelor, domnul Valahiei Alexandru Ghica (1834–1842), în scrisoarea sa din 16 iunie 1834 către ministrul de externe al Porții Otomane, Reis Efendi, ruga ca sultanul să încuviințeze un steag „în culorile naționale”, calificativ folosit de domn și în cuvîntarea sa din 9/21 septembrie 1834…
КАК БЫЛА ПРИНЯТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

КАК БЫЛА ПРИНЯТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Автор депутат парламента в 1990-1994 и 1994-1998 гг., лидер Движения «Единство» раскрывает подробности политической борьбы по вопросам принятия флага, герба и гимна Республики Молдова. Используемая ныне государственная символика навязана политическими формированиями, ориентированными на интересы официального Бухареста, в отсутствие у депутатов молдавского парламента гарантий личной безопасности, с…
Scrisoarea (descrierea) Moldovei de Dimitrie Cantemir domnul ei.

Scrisoarea (descrierea) Moldovei de Dimitrie Cantemir domnul ei.

Care acum întîiu sau tipărit în zilele bine Credinciosului și de Hs Iubitorului Domnului nostru IOANN SANDUL STURZA VOEVOD Cu Blagoslovenia Prea osfințitului Arhiepiscop și Mitropolit CHIRIO CHIRIO Veniamin al Mol: Pe vremea Prea cuviosului Stareț al Sfintelor Monastiri Neamțului și Secului CHIR DOMETIAN în sfînta Monastire Neamțului la anul 1825 Avgust în 19
Așăzămîntul obrazovaniei oblastei Bassarabiei

Așăzămîntul obrazovaniei oblastei Bassarabiei

АШЪЗЪМЪНТУЛЬ образованiей областей Бассарабiей AŞĂZĂMĂNTUL Obrazovaniei oblastei Bassarabiei
Lecția de istorie de la Ambasada Federaţiei Ruse în Romînia (schița a doua)

Lecția de istorie de la Ambasada Federaţiei Ruse în Romînia (schița a doua)

Schiţa a doua: anii 1918-1945. «Între cele două războaie mondiale» În condiţiile în care Rusia era cuprinsă de un val revoluţionar şi de Războiul Civil, Romînia a decis să profite de situaţie în interesul său şi, practic, a participat la intervenţia străină împotriva Rusiei Sovietice. Documentele arată că în decembrie 1917, deja după preluarea puterii în Rusia de către bolşevici, organul de reprezentare…
Tragedia de la Fîntîna Albă în aprilie 1941 organizată de romîni

Tragedia de la Fîntîna Albă în aprilie 1941 organizată de romîni

Tragedia organizată de serviciile romînești sau rafuiala NKVD-ului, sau toate împreună? O altă privire impartenentă la acele evenimente a unui specialist ucrainean, care nu poate fi învinuit în simpatia nici față de romîni, nici față de puterea sovietică. Poate că toată vina lui este saturația la umflări și încercări de a face politica pe seama tragediei omenești.
Lecția de istorie de la Ambasada Federaţiei Ruse în Romînia (prima schiță)

Lecția de istorie de la Ambasada Federaţiei Ruse în Romînia (prima schiță)

Scurta retrospectivă a relaţiilor ruso-romîne” Prima schiţă: de la Evul Mediu pînă la Primul Război Mondial Un rol important în formarea unei baze solide pentru relaţiile ruso-romîne l-au jucat relaţiile de bună vecinătate, vechi de secole. Timp de secole, domnitorii Moldovei și Valahiei au solicitat în mod repetat protecţie de la marii cneji şi ţari ai Moscovei, au încheiat cu ei diverse acorduri…

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com